Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka

Kaszubski Park Krajobrazowy

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Wzorem roku ubiegłego Kaszubski Park Krajobrazowy przyłaczył się do akcji organizowanej z okazji "Dnia Ziemi"  przez Kaszubską Fundację "Nasza Checz" oraz Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby. Dzieki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku możemy zabezpieczyć akcję w worki i rękawice do sprzatania. Będziemy rówinież brać czynny udział w całym przedsiewzięciu oraz edukacji uczestników. Akcja adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Kartuskiego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania obejmujące w szczególności sprzątanie brzegów jezior i rzek kaszubskich (w dniach 24 - 29 kwietnia), organizację konkursu na najciekawiej opracowane wyniki uzyskane podczas sprzatania brzegów zbiorników wodnych oraz opracowanie raportu o stanie ich zanieczyczenia. Celem całej akcji jest oczywiście sprzatanie ale przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie stanu ekologicznego wód oraz przeciwdziałanie zanieczyszceniom. Po zakończonej akcji poinformujemy o jej wynikach.

Szczegółowych informacji udziela LGR Kaszuby.