Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Regionalne budownictwo na Kaszubach jeziornych w XXI wieku

 W referatach i dyskusji przedstawiono problemy formułując jednocześnie wnioski dotyczące naprawy obecnego stanu i wskazując kierunki do dalszych działań.

Materiały z sesji zorganizowane przez Starostę Kartuskiego oraz Zarząd KPK i przedsiębiorstwo inwestycyjne "Prokart", która odbyła się 6 października 2000 roku we Wieżycy.