Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
  Kaszubski Park Krajobrazowy

Akty prawne dotyczące Kaszubskiego Parku Krajobrazowego


 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.880).

 1. Rozporządzenie Nr 12/98 Wojewody Gdańskiego z dn. 3 września 1998r w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” oraz wyznaczenia w nim zespołów przyrodniczo – krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 59 z dn. 14 września 1998 poz. 295).

 1. Rozporządzenie Nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dn. 3 września 1998r zmieniające Rozporządzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń (Dz. U. Woj. Gdańskiego Nr 59 z dnia 14 września 1998 poz. 294).

 1. Zarządzenie Nr 140/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 września 1999r w sprawie utworzenia Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jako jednostka budżetowa z siedzibą w Kartuzach.

 1. Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 54/06 z dnia 15 maja 2006r w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2006r Nr 58 poz. 1189).

 1. Zarządzenie Nr 241/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 w sprawie nadania statutu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

 1. Zgodnie z uchwałą nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku województwa pomorskiego z dnia 3 maja 2010 roku z dniem 1 lipca 2010 r. dokonano połączenia następujących parków krajobrazowych w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku:

1) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie,
2) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku,
3) Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" w Słupsku,
4) Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach,
5) Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" w Stegnie,
6) Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie,
7) Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach,

       8. Uchwała nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 66 z dnia 2 czerwca   2011) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl  (dot.KPK str. 7597-7600).