Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody dotychczas utworzone w granicach KPK są obiektami chroniącymi szatę roślinną leśną i torfowiskową (walory florystyczne i fitocenotyczne). Część wyróżniona jest ze względów krajobrazowych.
Dotychczas zatwierdzono 12 rezerwatów: w okresie od 1954 do 1972 roku powołano 8 rezerwatów (dwa z nich utworzono już w 1916 r.), w 1989 r. powiększono 5 z nich, a kolejne 4 utworzono w 1990 r. Są to obszary o powierzchniach od ok. 9 ha do 170 ha (łącznie ok. 722 ha - 2,2% powierzchni KPK).

Wszystkie położone są na terenie Nadleśnictwa Kartuzy.

W rezerwatach tych stwierdzono szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin, jak buławnik czerwony, czerniec gronkowy, gnieźnik leśny, kokoryczka okółkowa, modrzewnica zwyczajna, obuwik pospolity, podkolan biały, podrzeń żebrowiec, poryblin jeziorny, przetacznik górski, przygiełka biała, rosiczka długolistna, szczaw gajowy, tojad dziobaty, widłak torfowy, widłak wroniec, żłobik koralowaty, żywiec cebulkowy.