Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Wycieczkowa trasa samochodowa

„Droga Kaszubska” jest szlakiem turystyki motorowej. Można ją również przejechać rowerem, lecz duży ruch samochodów czyni wycieczkę niebezpieczną i mało atrakcyjną. „Droga Kaszubska” biegnie przez centralną część Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i liczy około 20 km. Pierwotna trasa rozpoczyna się we wsi Garcz, a kończy przy skrzyżowaniu z drogą Kościerzyna –Żukowo. Zbudowana została w latach 1965 – 1967 z inicjatywy B. Szczęsnego, jako droga krajobrazowa. Trasa ta umożliwia dojazd do najpiękniejszych i najciekawszych zakątków ziemi kaszubskiej. Droga biegnie między jeziorami, zalesionymi zboczami wzniesień i polami. Przebiega przez kaszubskie wsie: Chmielno, Zawory, Ręboszewo, punkt widokowy „Złota Góra”, Brodnicę Dolną, Ostrzyce i Wieżycę. Szlak kończy się na zbiegu drogi z Wieżycy z szosą Kościerzyna – Żukowo.

Obecnie jest kilka wariantów tej drogi, które również nazywane są „Drogą Kaszubską”. Jest to między innymi przedłużenie odcinka od Wieżycy do Szymbarku i dalej do Kartuz przez Gołubie, Stężycę, Zgorzałe, Łączyno, Borzestowo i Miechucina. Można też po przejechaniu przez Zgorzałe skierować się na Brodnicę Górną i przez Ręboszewo wrócić do Chmielna lub Kartuz.