Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Wraz zakończeniem roku szkolnego zakończyła się również akcja Kaszubskiego Parku Krajobrazowego pt. „Zbieramy zużyte baterie”.

Szkoły, przedszkola i instytucje, które wzięły udział w akcji zebrały ponad tonę zużytych baterii!!!

Duże zaangażowanie w zbiórkę baterii wykazały Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach oraz Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Kartuzach, w których kilkakrotnie odbieraliśmy wypełnione po brzegi pojemniki. Cieszymy się bardzo z takiego zainteresowania dzieci i młodzieży naszą akcją, gdyż świadczy to o wzrastającej świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie. Wiemy jak ważne jest aby zużyte baterie nie trafiały do zwykłych pojemników na śmieci, ponieważ zawierają one bardzo szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla nas składniki m. in. ołów, kadm, nikiel cynk, rtęć i mangan.

Wszystkim szkołom i przedszkolom biorącym udział w akcji zostały przekazana nagrody za zapał i aktywną ochronę środowiska.

Odebrane baterie zostały wywiezione do firmy zajmującej się zbiórką i utylizacją zużytych baterii.

Z nowym rokiem szkolnym wznawiamy akcję ,do której serdecznie zapraszamy szkoły i przedszkola oraz zainteresowane instytucje.