Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Akademickie Koło Chiropterologiczne Uniwersytetu Gdańskiego od kilku lat współpracuje z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym. Razem dbamy o małych mieszkańców, starając się zwiększyć ich liczebność w Parku, poprzez między innymi wieszanie nowych budek nietoperzowych. Proces ten jest długotrwały, ale pierwsze efekty są już widoczne (pisaliśmy o tym w sierpniu).
Tym razem, pod koniec lutego przedstawiciele Koła  Chiropterologicznego w jednej z piwnic położonych w Kolańskiej Hucie doliczyli się podczas corocznego liczenia hibernujących nietoperzy 6 gacków brunatnych i 5 nocków Nattetera. Jest to rekord tego miejsca.
Mamy nadzieje, że co roku nietoperzy będzie przybywać na terenie Parku, zarówno w ich naturalnych miejscach zamieszkania jak i specjalnie dla nich przeznaczonych budkach.