Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Dnia 13.02.2012  na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego odbyły się coroczne liczenia zimujących nietoperzy. Liczenia na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego od kilkunastu lat prowadzi Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra”  pod kierownictwem dr Mateusza Ciechanowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.
 Zimowiska nietoperzy w Kaszubskim Parku Krajobrazowym są wciąż słabo poznane, jednak współpraca Parku oraz Nadleśnictwa Kartuzy zaczyna przynosić rezultaty w postaci kolejnych obiektów poddanych corocznemu monitoringowi.
W tym roku między innymi umówiliśmy się mieszkańcami z Leśnictwa Kolańska Huta, u których w przydomowej piwnicy rok rocznie zimują nietoperze. Pomiędzy słoikami z przetworami  i półkami z typowo piwnicznymi akcesoriami na ścianach i w szczelinach znaleźliśmy dwa hibernujące nocki Natterera oraz dwa  gacki brunatne. Przydomowe piwnice są na terenach rolniczych jednym z podstawowych zimowych schronień nietoperzy.