Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Sowy są jednym z najbardziej tajemniczych rzędów ptaków. Zamieszkują prawie wszystkie typy siedlisk,  a niektóre  gatunki żyją w pobliżu naszych domostw, jednak na skutek współczesnej działalności człowieka (uszczelnianie dachów, wycinanie drzew dziuplastych i degradacja siedlisk) wymagają czynnej ochrony.

Od początku roku 2018’ pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego rozwiesili dziewięć nowych budek lęgowych (dwie dla puszczyka i siedem dla włochatki). Zwracano przy tym uwagę na miejsce instalacji poszczególnych budek pod kątem siedliska, wieku drzew oraz prawdopodobieństwa występowania innych gatunków sów. Wyczyszczono i zakonserwowano pięć budek, dwie , które nie nadawały się do dalszego użytkowania, zamieniono na nowe.

Na efekty naszej pracy nie trzeba było długo czekać – już po dwóch tygodniach zaobserwowaliśmy pierwszych mieszkańców nowo zawieszonych budek. Utwierdza nas to w przekonaniu, że warto kontynuować nasze działania.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.