Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

W minionym tygodniu zorganizowaliśmy spacer krajobrazowy z okazji „Dnia Krajobrazu”. Tegoroczny spacer prowadził przez malowniczy rezerwat przyrody „Lubygość”. Młodzież z Gdańska uczestnicząca w spacerze odkrywała tajemnice Lasów Mirachowskich.

Tym razem nasz wybór padł na okolice krajobrazowego rezerwatu przyrody „Lubygość”. Wędrówkę zatytułowaliśmy od istniejącej tam trasy spacerowej „Tajemnice Lasów Mirachowskich”, chcąc w ten sposób zachęcić młode pokolenie do odkrywania tajemnic, które skrywają w sobie lasy północnej części Parku, nazywane również Puszczą Mirachowską. 

Zanim zaplanowaliśmy trasę wycieczki zapoznaliśmy się z uwagami i mapami na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody), by móc prawidłowo wyznaczyć przebieg wycieczki.

Jezioro Lubygość jest jednym z wielu w okolicy jezior rynnowych. Na jego przykładzie doskonale ukazać można zróżnicowanie geomorfologiczne terenu oraz pozachwycać się naturalnym widokiem. Dodatkowym atutem okolicy są walory historyczne i kulturowe. Naturalna, 200-letnia buczyna porastająca stoki jeziora była niegdyś scenerią rozgrywających się tu dramatycznych scen związanych z historią II wojny światowej i toczącej się wówczas walki żołnierzy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" z wojskami hitlerowskimi. Nieodległy zagospodarowany punkt widokowy "Szczelina Lechicka" jest pięknym, zapierającym dech w piersiach przykładem panoramy krajobrazu polodowcowego. Po drodze mijaliśmy również swoistą ciekawostkę geomorfologiczną – grotę żwirowo-zlepieńcową.

Ten kilkukilometrowy spacer po tak bardzo atrakcyjnym i zmieniającym się krajobrazie wywarł spore wrażenie na młodzieży, która nie spodziewała się takiej różnorodności „atrakcj”, nie tylko przyrodniczych.

Można śmiało powiedzieć, iż nasza grupa młodzieży z Gdańska odkryła tajemnice Lasów Mirachowskich!