Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 

 W ubiegły czwartek Kaszubski Park Krajobrazowy miał przyjemność gościć przedstawicieli lokalnych władz samorządowych na zorganizowanym przez nas Dniu Samorządowca.

Idea tego typu cyklicznych spotkań polega na tym, aby podtrzymać i rozwinąć świadomość miejscowych urzędników - którzy na co dzień mają realny wpływ na kształt i funkcjonowanie naszego najbliższego otoczenia - na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego i kształtowanie otaczającego nas krajobrazu. Za każdym razem tematem poruszanym i podkreślanym przez KPK podczas trwania Dnia Samorządowca są zagadnienia przyrodnicze, kulturowe oraz wszelkie bieżące problemy mające wpływ na całokształt Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

W tym roku motywem przewodnim była kultura Kaszubów jako przedstawicieli etnicznie związanych od wieków z tymi terenami oraz geneza tak olbrzymiego przyrodniczego i krajobrazowego zróżnicowania obszaru Kaszub.

Aby pomóc w zrozumieniu etnicznej odrębności Kaszubów, we współpracy z Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby z Chmielna zorganizowaliśmy projekcję filmu "Na psa urok". W siedzibie LGR w Chmielnie wszyscy zgromadzeni zapoznali się z tą bardzo ciekawą pozycją dokumentalną, która w przystępny, a co najważniejsze interesujący i zabawny sposób przedstawiała odwieczne tradycje kaszubskie, które odcisnęły swoje piętno na obecnym życiu kulturalno - gospodarczym i religijnym regionu. Z filmu można było dowiedzieć się m.in. iż tzw. "baba" była czasami jedyną osobą zdolną odczynić urok rzucony (często zupełnie nieświadomie) na krowy gospodarza przez postronną osobę wchodząca do obory.

 

Po projekcji filmowej wszyscy zgromadzeni udali się do Załakowa, gdzie znajduje się ośrodek wypoczynkowy "Na Gwizdówce". Jest to dobry przykład przeprowadzonej z powodzeniem rewitalizacji opuszczonego od kilkunastu lat dawnego ośrodka wypoczynkowego PKP "Kolso". Obecnie "Gwizdówka" jest jednym z piękniejszych ośrodków wypoczynkowych w tej części Kaszub, który swoją architekturą podkreśla przynależność regionalną terenu i w sposób atrakcyjny i przyciągający oko przedstawia ten aspekt kultury i tradycji kaszubskiej.

Na jednej z sal konferencyjnych odbyły się prelekcje: pierwsza pt. "Geomorfologia czwartorzędu, a ukształtowanie terenu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - mająca na celu przedstawienie genezy powstania zróżnicowanych form terenu KPK, oraz pomagająca w zrozumieniu skąd tak atrakcyjne turystycznie tereny w ogóle się tutaj wzięły. Druga zaś pt. „Bartnictwo w lasach” - przybliżała zagadnienia związane z nowym projektem, który ma mieć miejsce w lasach KPK -  nawiązującym do dawnej formy pszczelarstwa leśnego, polegająca na chowie pszczół  w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach.

 Po zakończonych prezentacjach miały miejsce dyskusje na ich temat, pojawiały się pytania rozszerzające poszczególne tematy, a także podnoszono kwestie dotyczące podobieństw pomiędzy Kaszubami a innymi regionami w Polsce. Zainteresowanie filmem oraz prelekcjami świadczy o tym, iż istnieje potrzeba szerszego przedstawienia wybranej problematyki, a zagadnienia pochodzenia kultury Kaszubów oraz ukształtowania terenu Kaszub wciąż nie są ogólnie znane i warto je upowszechniać.

 Dzień Samorządowca został zorganizowany dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.