Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski  po raz kolejny zachęcił uczniów gimnazjów i po raz pierwszy uczniów szkół podstawowych do pogłębienia wiedzy na temat Parku Krajobrazowego, na terenie którego mieszkają. 14 grudnia odbył się II etap konkursu, mający na celu wyłonić po jednej drużynie z poszczególnych gmin.

Uczniowie odpowiadali na 10 zadań z wiedzy ogólnej i 15 dotyczących Parku Krajobrazowego, na terenie którego znajduje się ich szkoła. Zadania z wiedzy ogólnej były bardzo różnorodne, dotyczyły m.in. kiełkowania nasion, grzybów, czy form rzeźby polodowcowej. Wśród zadań z wiedzy o KPK znalazły się pytania związane z tematyką jezior, rzek i gatunków chronionych. Dodatkowo, podczas prac komisji konkursowej, odbyły się warsztaty o sowach, które przeprowadziła kierownik KPK.

Do kolejnego, trzeciego etapu (parkowego) zakwalifikowały się Katolicka Szkoła Podstawowa z Kartuz i Szkoła Podstawowa nr 2 z Sierakowic. Obie drużyny spotkają się 11 stycznia 2019 roku z uczniami szkół podstawowych w Somoninie i Czeczewie, które reprezentować będą swoje gminy. Tego dnia najlepsza drużyna przejdzie dalej i będzie reprezentować Kaszubski Park Krajobrazowy na etapie wojewódzkim.

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie się do konkursu. Zwycięzcom gratulujemy i do zobaczenia na kolejnym etapie.