Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

W dniach 26-28 czerwca Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował warsztaty siedliskowe dla swoich pracowników. Tegoroczna edycja poświęcona została przede wszystkim zagadnieniom wynikającym z naszego partnerstwa w projekcie pn. „Flora Pomeranica Orientalis” (link do strony: http://florapomorient.pl/ ) zainicjowanym przez Katedrę Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas warsztatów wybraliśmy się do rezerwatów przyrody (Staniszewskie Zdroje, Staniszewskie Błoto), gdzie zaobserwowaliśmy ginące gatunki roślin w ich naturalnych siedliskach. Dowiedzieliśmy się też szczegółowo, jak utworzyć użytek ekologiczny i dokonaliśmy wspólnymi siłami kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej (faunistycznej, florystycznej i mikologicznej) projektowanego w KPK użytku ekologicznego w Brodnicy Górnej (torfowisko wysokie i przejściowe z eutroficznym okrajkiem). Głównym prowadzącym warsztaty był Sebastian Nowakowski z Oddziału PZPK w Stegnie.

Szczegółowy program warsztatów przedstawia się następująco:

26 czerwca – wtorek

10:00 – Przywitanie gości, przedstawienie programu, sprawy organizacyjne. (Monika Rekowska)

10:10-11:30 – Część kameralna. Omówienie projektu „Flora Pomeranica Orientalis”, planów aktualizacji Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego oraz redakcji regionalnej Czerwionej Księgi Roślin. Zagadnienia techniczne, w tym wprowadzanie danych stanowisk do bazy projektu (Sebastian Nowakowski)

12:00 – obiad

12:30-17:30 – Część terenowa. Ćwiczenia florystyczne i siedliskoznawcze na stanowiskach lipiennika Loesela [Liparis loeselii (L.) Rich.] i obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus L.) w okolicach Kartuz (Sebastian Nowakowski)

18:00 – kolacja

20:00-21:30 – Kameralna identyfikacja zebranych okazów oraz dyskusja (dla najbardziej wytrwałych tego dnia)

27 czerwca – środa

8:30 – śniadanie

9:00–17:30. Część terenowa. Warsztaty florystyczne w rezerwatach przyrody Staniszewskie Błoto i Staniszewskie Zdroje (Sebastian Nowakowski)

ok. 18:00 – obiadokolacja

28 czerwca – czwartek

8:30 – śniadanie

9:30-12:30 – Część kameralna: Omówienie zagadnień związanych z tworzeniem użytku ekologicznego. Dyskusja i wymiana doświadczeń, w tym problematyka zabiegów ochronnych (Sebastian Nowakowski, Elwira Ahmad, Marek Orlikowski). Część terenowa: Inwentaryzacja planowanego użytku ekologicznego w Brodnicy Górnej pod kierunkiem naszych specjalistów (awifauna: Adam Kozłowski, Sebastian Nowakowski i Monika Rekowska, brioflora i biota grzybów kapeluszowych: Sebastian Nowakowski, flora naczyniowa i siedliska przyrodnicze: Elwira Ahmad, Sebastian Nowakowski i Justyna Rymon Lipińska, GIS: Elwira Ahmad, lichenobiota: Agnieszka Kowalewska)

13:00 – obiad i podsumowanie warsztatów

Logistyka podczas wszystkich wyjazdów terenowych: Ryszard Szutenberg.

Zarówno pogoda jak i miła atmosfera podczas warsztatów dopisały. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji warsztatów a zwłaszcza pracownikom Nadleśnictwa Kartuzy: Jarosławowi Pawlikowskiemu, Jackowi Dudzie i Arkadiuszowi Marszałkowskiemu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, która udzieliła nam zgody na wejście do rezerwatów przyrody.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.