Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 

W połowie stycznia pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wyposażeni w lornetki i aparaty wyruszyli w teren na liczenie zimujących ptaków wodnych. Obserwacje i liczenie odbyło się na dopływach na jeziorze Małe Brodno, Brodno Wielkie, jeziorze Kłodno, fragmencie rzeki Radunia, jeziorze Raduńskim Górnym i Dolnym, jeziorze Stężyckim, Strudze Mirachowskiej i fragmencie rzeki Łeba. Zamarznięte zbiorniki wodne sprawiły, że skupiska ptaków  były  w miejscach pozbawionych lodu.  W tym roku udało nam się wypatrzeć nurogęsi, łyski, kaczki krzyżówki i łabędzie nieme.

Ptakami dominującymi są kaczki krzyżówki, których naliczyliśmy 533 sztuk, z czego większa część to kaczory, następnie nurogęsi 37 osobników oraz łyski – 27 sztuk i łabedzie-24 sztuki.