Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Pszczoły są jednymi z najbardziej pracowitych istot na Ziemi, a ich najważniejszą rolą nie jest produkcja miodu, lecz udział w zapylaniu kwiatów. Ochrona bioróżnorodności siedlisk dzikiej pszczoły miodnej (Apis mellifera) w lasach na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest tematem przewodnim prac naszego Oddziału w tym roku. Dotychczas przeprowadziliśmy inwentaryzację, w wyniku której stwierdzono 3 stanowiska dzikiej pszczoły miodnej na terenie KPK. Prowadzimy również szeroko pojętą edukację ekologiczną na temat pszczół, z której doświadczenia i przykłady działań pokazujemy w niniejszym opracowaniu https://kpk.org.pl/pszczoly/.

Życzymy miłego odbioru!

Pracownicy Kaszubskiego Parku  Krajobrazowego

 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.