przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Materiały dla nauczycieli i uczniów klas III – VII „Pomagamy pszczołom!!!”

Pszczoły są jednymi z najbardziej pracowitych istot na Ziemi, a ich najważniejszą rolą nie jest produkcja miodu, lecz udział w zapylaniu kwiatów. Ochrona bioróżnorodności siedlisk dzikiej pszczoły miodnej (Apis mellifera) w lasach na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest tematem przewodnim prac naszego Oddziału w tym roku. Dotychczas przeprowadziliśmy inwentaryzację, w wyniku której stwierdzono 3 stanowiska dzikiej pszczoły miodnej na terenie KPK. Prowadzimy również szeroko pojętą edukację ekologiczną na temat pszczół, z której doświadczenia i przykłady działań pokazujemy w niniejszym opracowaniu https://kpk.org.pl/pszczoly/.

Życzymy miłego odbioru!

Pracownicy Kaszubskiego Parku  Krajobrazowego

 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Copyright © KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy