Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Już kolejny rok jak pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach na placu św. Brunona zorganizowali akcję zbiórki zużytych baterii, dołączając się do akcji „Drzewko za makulaturę” organizowanej przez Nadleśnictwo Kartuzy i Dziennik Bałtycki. Podczas tej akcji do specjalnie przygotowanych pojemników, można był oddawać do utylizacji baterie. Akcja nosiła nazwę „nasionka za baterię” i miała na celu promowanie postaw ekologicznych na rzecz prawidłowej segregacji odpadów niebezpiecznych. A jak wiadomo baterie do takich odpadów się zaliczają, gdyż zawierają metale ciężkie m.in. ołów, kadm, nikiel czy rtęć, które nie ulegają samoistnej neutralizacji i redukcji. Baterie ogólnie mają krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a gdy uwalniają się z nich metale ciężkie, a także wiele innych substancji toksycznych lub żrących stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. W akcji „Nasionka za baterie” każdy, kto przyniósł 5 zużytych baterii w zamian otrzymał paczuszkę nasion roślin ogrodowych, jako podziękowanie za udział w akcji. Do wyboru było kilkanaście rodzajów nasion: od bratków po trawę ozdobną. Zużyte baterie można było przynosić w godzinach od 11.00 do 14.00. Podczas akcji w Kartuzach zebrano 150 kilogramów baterii, które następnie zostały przekazane firmie zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych. W czasie trwania akcji „nasionko za baterię” rozdano około 200 paczek nasion roślin ogrodowych.