Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

24 kwietnia w Hejtusie w Bazie Wypadowej odbyły się zajęcia edukacyjne  z okazji Dnia Ziemi zorganizowane dla uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej w Przodkowie.Po przywitaniu uczniów i ich opiekunów, klasy zostały podzielone na dwie grupy i każda z nich poszła na wyznaczoną trasę ze swoim edukatorem. Jedna grupa przez część trasy pozyskiwała wiedzę od ornitologa pana Leszka Dampca, druga natomiast uczyła się o zachowaniu w lesie i rozpoznawaniu kierunków świata na podstawie kompasu oraz obserwacji przyrody dzięki pani Joannie Kuśnierz – specjalisty do spraw edukacji i ochrony środowiska. Mniej więcej w połowie trasy grupy się spotkały i edukatorzy zmienili się w grupach, także wszyscy zdobywali tą samą wiedzę. Każdą grupę prowadził przewodnik ( Mateusz Drężek i Katarzyna Sikorska) - to oni mówili o czasie rozkładu nieczystości w środowisku i mobilizowali małych przyjaciół przyrody do sprzątania znalezionych po drodze śmieci. Uczniowie przed wyjściem otrzymali rękawiczki jednorazowe i worki na śmieci, które bardzo szybko zostały wypełnione. Po powrocie do bazy czekały na uczniów kolejne atrakcje. Uczniowie mogli zaspokoić głód pieczonymi kiełbaskami, natomiast głód wiedzy zaspokoił podleśniczy pan Arkadiusz Marszałkowski, który w niezmiernie ciekawy i praktyczny sposób mówił o swojej pracy. Później odbył się quiz przyrodniczy. Dodatkowo można było sprawdzić się w rzucie do celu szyszkami oraz zabawić się w „zgadnij co to?”.

W obchodach z okazji „Dnia Ziemi” dzięki dofinansowaniu Wójta Gminy Przodkowo udział wzięło 190 uczniów. Pogoda dopisała, humory zarówno uczestnikom jak i organizatorom również.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Gdańsku i Wójtowi Gminy Przodkowo Panu Andrzejowi Wyrzykowskiemu za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy również wszystkim pracownikom Bazy Wypadowej w Hejtusie za sprawną organizację oraz wszystkim, którzy przyczynili się aby ten dzień był jak najbardziej ciekawy i edukacyjny.