Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest 2 lutego. Z tej okazji Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował w dniach 1 i 4 lutego warsztaty edukacyjne, podczas których przybliżono dzieciom z naszego terenu m. in.: co to są mokradła, jaką pełnią rolę w przyrodzie i życiu człowieka oraz jakie tego typu cenne obiekty występują na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego?

Chcąc  uświadomić uczestnikom rolę mokradeł w walce z ociepleniem klimatu pracownicy Kaszubskiego Parku oprócz prezentacji przeprowadzili szereg doświadczeń edukacyjnych z udziałem wody. Głównym celem było zobrazowanie, jaki wpływ mają detergenty, których używamy na co dzień, na zmianę właściwości fizyko-chemicznych wody. Doświadczenia dały dużo radości młodym uczestnikom warsztatów, ale też namacalnie udowodniły im, jak istotny jest obieg wody w przyrodzie, a zwłaszcza możliwości akumulowania jej przez mokradła. Prelekcje przedstawiły również mokradła jako miejsce bytowania wielu gatunków zwierząt.

Dbajmy więc o mokradła, gdyż ich osuszanie powoduje ogromne niekorzystne zmiany w klimacie oraz śmierć  wielu gatunków żyjących w nich roślin i zwierząt.