Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Projekt „POCZUJ MIĘTĘ DO PRZYRODY” realizowany przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ma na celu pokazanie mieszkańcom powiatu kartuskiego bogactwa i wyjątkowości kaszubskich łąk, lasów, parków i ogrodów.

Tegoroczna edycja została zainaugurowana konferencją, na której przybliżyliśmy zagadnienie „Łąki w Kaszubskim Parku Krajobrazowym”, prezentację przedstawiła Monika Rekowska kierownik KPK. Mówiąc o łąkach KPK nie można pominąć pełnika europejskiego i modraszka telejusa. Oba gatunki wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Większość z nich nawet nie wiedziała, że tak wyjątkowe gatunki występują na naszym terenie.

W ramach projektu zorganizowano piknik edukacyjny na Złotej Górze „Przyroda pod Żaglami” adresowany do  uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kartuskiego. KPK i OEE zagościli na nim ze swoimi stoiskami.

Młodzież odwiedzającą stoisko Ośrodka Edukacji Ekologicznej uczyliśmy rozpoznawania przynależności gatunkowej raków słodkowodnych, jako że nieumiejętność ich rozpoznawania jest jedną z przyczyn trwającej w naszych wodach ekspansji raka pręgowatego. Podkreślaliśmy jak istotne jest ratowanie rodzimych gatunków raków na czele z rakiem szlachetnym, kiedyś pospolitych w naszych wodach, a obecnie będących na skraju zagłady. Dodatkowo zwracaliśmy uwagę uczniów na problem eutrofizacji naszych kaszubskich jezior. Młodzież na naszym stoisku wzięła udział również w warsztatach chemicznego oznaczania jakości wody. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu naukowym na Złotej Górze badali wodę z jeziora Wielkie Brodno. Oceniali jej właściwości  chemiczne - określali pH, badali wodę pod kątem obecności azotanów i fosforanów.

Kaszubski Park Krajobrazowy przygotował stoisko, na którym królowały owady zapylające. Uczestnicy mogli zapoznać się z istotną rolą pszczół i innych owadów zapylających  oraz uzyskać  informacje na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego działania człowieka m.in. w wyniku stosowania oprysków  chemicznych o niewłaściwych porach, powodujących masowe wymieranie pszczół. W celu propagowania idei budowy domków dla owadów zapylających pracownicy KPK przygotowali elementy do ich  budowy. Każdy mógł sam zbudować taki domek korzystając z materiałów ekologicznych takich jak palety, pustaki,  kora, patyczki, gałązki czy słoma. Aby jeszcze bardziej zachęcić zapylacze do naszych ogrodów,  KPK propagowało wysiew roślin miododajnych w ogrodach i na balkonach, które są cennym źródłem pyłku i nektaru dla owadów zapylających.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.