Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

W dniu 5.12.2011r w Gimnazjum w Gowidlinie zaprezentowany został referat wraz z prezentacją multimedialną na temat jeziora Gowidlińskiego pt. „Perła Jezior Kaszubskich – czyli słów kilka o Jeziorze Gowidlińskim”. Wykład ten odbył się w ramach projektu „Nasze Jezioro – Nasza Sprawa” organizowanym przez WFOŚiGW w Gdańsku. Głównym celem prezentacji było bliższe poznanie Jeziora Gowidlińskiego -  jego genezy, flory oraz fauny. Poza tym chodziło również o zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie zagrożeń oraz walorów jeziora i możliwości jego wykorzystania.W spotkaniu uczestniczyła kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Gowidlinie, uczniowie szkoły oraz ich rodzice. Po prezentacji był czas na dyskusję. Podjęte tematy dotyczyły zarówno problemów związanych z czystością jeziora jak i pomysłów na wykorzystanie jeziora do celów rekreacyjno – turystycznych.