Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Jaki piękny krajobraz! – nie raz słyszeliśmy te słowa lub sami je wypowiadaliśmy, ale co to jest „krajobraz” i czy zawsze musi być piękny? Krajobraz ma wiele definicji i jest różnie interpretowany. Ogólnie mówiąc, jest to wszystko to, co widzimy wokół nas: elementy naturalne oraz antropogeniczne. Krajobraz może być nie tylko naturalny i półnaturalny, ale również przemysłowy, zdewastowany, szpecący... Dlatego ważne jest abyśmy byli świadomi, iż to głównie człowiek odpowiada za stan środowiska naturalnego i jak ważną rolę przestrzeń odgrywa w naszym życiu.

20 października 2000 roku we Florencji sporządzona została Europejska Konwencja Krajobrazowa, którą Polska ratyfikowała w 2004 roku, a której podstawowym celem jest „promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Zgodnie z zapisami Konwencji, krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.”

Stąd 20-sty października został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Krajobrazu i w tym dniu organizowane są spacery krajobrazowe. Kaszubski Park Krajobrazowy, którego zadaniem m.in. jest ochrona krajobrazu, po raz kolejny przyłączył się do tej inicjatywy i zaplanował spacer krajobrazowy pt. „Od średniowiecza do czasów współczesnych – przeobrażenia krajobrazu kaszubskiego.” Udział  w  nim wzięła młodzież z dwóch szkół: SP 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach oraz ZKiW w Szymbarku, prowadzącym był przewodnik turystyczny Artur Zagozdon. Młodzież pokonała ok. 12 km i miała bezcenną okazję na lekcję przyrody, geografii i historii w terenie. Wszystko to w otoczeniu malowniczych lasów i naturalnych krajobrazów Kaszubskiego Parku. Aura pięknej złotej jesieni sprzyjała nam przez całą drogę. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników dostrzegł i docenił piękno otaczającego nas środowiska , a tym samym będzie dbał o nie jak najlepiej potrafi.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.