Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Warsztaty terenowe pt. „Pomagamy pszczołom” organizowane przez Kaszubski Park Krajobrazowy dobiegły końca. W tym roku dzieci wraz z nauczycielami brały udział w grze terenowej na terenie Leśnictwa Sierakowice. Zajęcia przeprowadzili pracownicy KPK i Nadleśnictwa Kartuzy. 

Tegoroczne (2018) wiosenne warsztaty przyjęły trochę odmienną formę, niż dotychczasowe. Zorganizowano grę terenową, podczas której drużyny z uczestnikami na czas odnajdywały i rozwiązywały zadania na temat pszczół, rozmieszczone wzdłuż trasy gry. Poszukiwanie zagadek było niesamowitą frajdą – na dzieci, zarówno na starcie jak i na mecie, czekały dodatkowe konkurencje (ubieranie stroju pszczelarza na czas, bieg z ramką oraz składanie ula). Wszystkie zadania były dodatkowo punktowane. Po wyczerpujących konkurencjach i poznaniu zwycięskiej drużyny na zawodników czekał poczęstunek. Ostatnią niespodzianką było zwiedzanie czynnej pasieki i możliwość obejrzenia z bliska barci pszczelej oraz spotkanie z panem leśniczym Tomaszem Kuśnierzem – właścicielem pasieki.

Rola pszczół w naszym życiu jest ogromna, o czym przekonali się uczestnicy naszych warsztatów, którzy dowiedzieli się dzięki nim jak krótko, a jednocześnie jak aktywnie żyją pszczoły. Są one jednymi z najbardziej pracowitych istot na Ziemi, a ich najważniejszym zadaniem nie jest, jak wszyscy uważali, produkcja miodu, lecz udział w zapylaniu kwiatów. Pamiętajmy również, że to opryski (przeciwko owadom zagrażającym uprawom) stosowane przed godziną 20:00, kiedy wszystkie pszczoły znajdują się na polu, są największym zagrożeniem dla naszych pszczół.

Dziękujemy bardzo WFOŚ w Gdańsku za dofinansowanie wiosennych warsztatów oraz Nadleśnictwu Kartuzy a zwłaszcza Panu Leśniczemu Tomaszowi Kuśnierzowi i Podleśniczemu Panu Leszkowi Śliwiakowi z Leśnictwa Sierakowice za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów oraz przekazanie drobnych upominków dla uczestników warsztatów. W warsztatach wzięło udział 380 uczestników (dzieci i nauczycieli).