Dzień krajobrazu w KPK

Data: 29-10-2020
Ścieżka edukacyjna w Mojuszu „Poznać i zrozumieć las”. Pani Joanna Kuśnierz opowiada o barci fot. archiwum KPK. grafika
Żuk leśny fot. Joanna Kuśnierz. grafika
Kościół neobarokowy w Wygodzie Łączyñskiej fot. Monika Rekowska. grafika
Kościół neobarokowy w Wygodzie Łączyñskiej fot. Monika Rekowska. grafika

20 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Głównym tematem tegorocznej edycji było drzewo w krajobrazie. Nikt nie zaprzeczy ogromnej roli, jaką pełnią drzewa w krajobrazie, a ich brak powoduje wrażenie „pustyni” w przestrzeni. Drzewa potrafią ożywić nawet najbardziej zurbanizowany rejon. Ich obecność wywołuje mnóstwo korzyści, o których można by napisać książkę…

W tym roku z okazji Dnia Krajobrazu, Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował serię spacerów krajobrazowych na  ścieżce edukacyjnej „Poznać i zrozumieć las” w miejscowości Mojusz. Bohaterami naszych spacerów były drzewa, dlatego podkreślaliśmy  naszym uczestnikom ich ogromne znaczenie w krajobrazie i przyrodzie, zwracaliśmy uwagę głównie na to, że:

  • sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu,  
  • pełnią funkcje ozdobne w zieleni urządzonej terenów miejskich i wiejskich,
  • produkują tlen w atmosferze,
  • są „konsumentem” CO2 z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi,
  • tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt,
  • ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego,
  • regulują klimat poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian temperatury itd.

W czasie spaceru zaprezentowaliśmy również kłodę bartną, spotkaliśmy ciężko pracującego żuka leśnego, wiewiórkę oraz odnaleźliśmy tropy zwierząt leśnych.

Zachęcamy do indywidualnych spacerów po lesie, gdyż nic tak nie uspakaja jak zielony kolor liści i cudowny szum drzew….

W galerii umieściliśmy kilka migawek ze spacerów i zdjęcia ciekawego krajobrazowo miejsca w KPK.                                                                         

Tekst:  J.K. i M.R.