Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

 

 

Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 W roku 2006 zespół pracowników Katedry Limnologii oraz Zakładu Geografii Pojezierzy UG, przy współpracy z Zarządem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, podjął się kompleksowego monitoringu stanu cech jakościowych wód jeziornych w granicach KPK, koncentrując się głównie ocenie wskaźników abiotycznych. Wynikiem tych prac jest niniejszy Atlas.

 Badania limnologiczne Nr 4 pod redakcją Dariusza Borowiaka, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007