przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

 W roku 2006 zespół pracowników Katedry Limnologii oraz Zakładu Geografii Pojezierzy UG, przy współpracy z Zarządem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, podjął się kompleksowego monitoringu stanu cech jakościowych wód jeziornych w granicach KPK, koncentrując się głównie ocenie wskaźników abiotycznych. Wynikiem tych prac jest niniejszy Atlas.

 Badania limnologiczne Nr 4 pod redakcją Dariusza Borowiaka, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007


Copyright © KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy