Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

 

 

Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 Praca ta została przygotowana na podstawie rezultatów interdyscyplinarnych badań jeziornych prowadzonych na terenie KPK w latach 2006 - 2007 przez zespół pracowników Katedry Limnologii i Zakładu Geografii Pojezierzy Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Katedrą Genetyki oraz Zakładem Biologii i Ekologii Morza UG, a także Zakładem Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK w Toruniu oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Książka składa się z IV części: 
 
cz.I - Przyrodnicze uwarunkowania występowania jezior                                                                      
cz.II - Zróżnicowanie abiotyczne ekosystemów jeziornych
 
cz.III - Zróżnicowanie biotyczne ekosystemów jeziornych
 
cz.IV - Waloryzacja jezior
 
 badania limnologiczne Nr 5 pod redakcją Dariusz Borowiaka, Katedra Limnologii - Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007