przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

 Praca ta została przygotowana na podstawie rezultatów interdyscyplinarnych badań jeziornych prowadzonych na terenie KPK w latach 2006 - 2007 przez zespół pracowników Katedry Limnologii i Zakładu Geografii Pojezierzy Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Katedrą Genetyki oraz Zakładem Biologii i Ekologii Morza UG, a także Zakładem Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK w Toruniu oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Książka składa się z IV części: 
 
cz.I - Przyrodnicze uwarunkowania występowania jezior                                                                      
cz.II - Zróżnicowanie abiotyczne ekosystemów jeziornych
 
cz.III - Zróżnicowanie biotyczne ekosystemów jeziornych
 
cz.IV - Waloryzacja jezior
 
 badania limnologiczne Nr 5 pod redakcją Dariusz Borowiaka, Katedra Limnologii - Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007

Copyright © KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy