Staniszewskie Zdroje

Staniszewskie Zdroje grafika

Jest rezerwatem krajobrazowym o powierzchni 37,52 ha i powstał w 1972 roku.

Rezerwat obejmuje fragment Wysoczyzny Staniszewskiej i jej zboczy na lewym brzegu doliny rzeki Łeby w obrębie Lasów Mirachowskich.

Chroni zespół źródlisk wśród urzeźbionych stromych zboczy wysoczyzny morenowej, wraz z zachodzącymi tu specyficznymi procesami geodynamicznymi oraz występujące tutaj unikatowe zbiorowiska roślinne i rzadkie gatunki roślin.

Występują tutaj dobrze zachowane zespoły żyznej i kwaśnej buczyny niżowej, łęgu jesionowo-olchowego, grądu gwiazdnicowego oraz lasu bukowo-dębowego.

Osobliwością tego obszaru są bardzo rzadkie na niżu zbiorowiska podgórskiego szuwaru manny gajowej i podgórskiego łęgu jesionowego ze skrzypem olbrzymim.

W rezerwacie stwierdzono 10 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej, jak: gnieźnik leśny, naparstnica zwyczajna, obuwik pospolity, paprotka zwyczajna, skrzyp olbrzymi*, tojad dzióbaty, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty, widłak jałowcowaty i wroniec widlasty* oraz 8 gatunków roślin chronionych częściowo, a są to: bluszcz pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, porzeczka czarna, przytulia wonna, turówka leśna i turówka wonna.

Rosną tutaj także: czartawa pośrednia, czerniec gronkowy, dzwonek szerokolistny, kozłek bzowy*, manna gajowa*, przetacznik górski*, szczaw gajowy, wiechlina odległokłosa i wyka leśna.

Wśród porostów występują tutaj podlegające ochronie ścisłej 2 gatunki z rodzaju brodaczka i włostka.

(* gatunki górskie i podgórskie).

Rezerwat NIE UDOSTĘPNIONY

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stronie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).