Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

 

 

Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Walory pozaprzyrodnicze, obok podstawowych dóbr turystycznych, jakim jest środowisko naturalne, odgrywają istotną rolę dla turystyki i rekreacji. Uważane
są za ważną motywację turystyczną. Walory te obejmują elementy kultury materialnej
np. kurhany, kościoły, budownictwo wiejskie oraz elementy kultury niematerialnej czyli kulturę duchową ludności zamieszkującej dany obszar (ich zwyczaje, obrzędy, sztukę ludową, język). Budownictwo wiejskie oraz żywy folklor stanowią bezcenną wartość dla turystyki na terenie Parku.