Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

 

 

Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Zabytkowa architektura sakralna na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest dość skromnie reprezentowana. Najwcześniejsze zachowane budowle sakralne pochodzą z XVIII wieku. Są to: znajdująca się w Mirachowie barokowa kaplica z 1740 roku, element dawnego zespołu dworskiego oraz barokowy kościół katolicki z 1706 roku w Stężycy.

Największe jednak znaczenie dla turystyki i ruchu turystycznego ma kościół w Chmielnie i kościół – sanktuarium w Sianowie.

Kościół parafialny w Chmielnie wzniesiony został w 1845 roku na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni, która została rozebrana. Uchodziła ona za jedną z najstarszych na całym Pomorzu i datowana była na rok 1280.

Kościół – sanktuarium w Sianowie powstał w roku 1816, był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Jest to budowla jednonawowa, wzniesiona w typowej dla tego obszaru konstrukcji szkieletowej z drewnianą dzwonnicą. Świątynia jest miejscem kultu Madonny Sianowskiej, której słynąca z cudów figura pochodzi z XV wieku. Obdarzona szczególną czcią przez tutejszą ludność została w 1966 roku koronowana na Królową Kaszubów. W kościele znajduje się również cenny ołtarz z XVII wieku. Sanktuarium sianowskie ma duże znaczenie dla turystyki pielgrzymkowej województwa pomorskiego. W 2002 roku wokół placu pielgrzymkowego powstała droga krzyżowa; każda stacja wyrzeźbiona jest w drewnie przez innego twórcę ludowego.

Miejscowości o wysokich walorach kulturowych wyróżnia wyjątkowe nagromadzenie wartościowych i dobrze zachowanych dóbr dziedzictwa kulturowego. Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego do miejscowości takich należą: Młyn Dolny, Reskowo, Mirachowo, Piotrowo, Wygoda Łączyńska, Pierszczewo, Potuły i Szymbark.

Poza tym na terenie Parku występują pojedyncze przykłady zabytków budownictwa regionalnego np. w Lipowcu, Łączyńskiej Hucie, Borzestowie, Reskowie, Bączu, Ręboszewie.