przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Akty prawne dotyczące Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

 

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.880).

2. Zgodnie z uchwałą nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku województwa pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku z dniem 1 lipca 2010 r. dokonano połączenia następujących parków krajobrazowych w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku:

1) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie,
2) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku,
3) Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" w Słupsku,
4) Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach,
5) Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" w Stegnie,
6) Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie,
7) Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach,

3. Uchwała nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 66 z dnia 2 czerwca   2011) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl  (dot.KPK str. 7597-7600).

4. Uchwała nr 445/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 203 z dnia 17 stycznia 2018) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/203/ 

 

 


Copyright © KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy