przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Jezioro Turzycowe

Jest to rezerwat florystyczny utworzony w 1959r. o powierzchni 11,39 ha.
Rezerwat obejmuje śródleśne jeziorko dystroficzne z otaczającym je torfowiskiem wysokim.
Celem objęcia ochroną tego obszaru jest przywrócenie istniejącego tu w przeszłości stanowiska turzycy skąpokwiatowej oraz zachowanie rzadkich zbiorowisk i gatunków roślin torfowiskowych.
Stwierdzono tutaj występowanie około 30 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 3 gatunki podlegają ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna i widłak jałowcowaty oraz 2 gatunki są chronione częściowo: grążel żółty i kruszyna pospolita.
Rośnie tu także bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała i turzyca bagienna oraz zagrożony wyginięciem torfowiec brunatny.

 

Rezerwat NIE UDOSTĘPNIONY.

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stonie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się.

 http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody


Copyright © KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy