Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Okolice Staniszewa
    Okolice Staniszewa

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Konkurs fotograficzny
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Jest to rezerwat faunistyczny, który powstał w 1916 roku i ma powierzchnię 170,7 ha.
Rezerwat obejmuje śródleśne torfowisko i grupę dystroficznych jezior wraz z przyległym lasem, położone w centralnej części Lasów Mirachowskich.
Chroni największe na Pojezierzu Kaszubskim torfowisko wysokie i 3 jeziora obrzeżone wąskim pasem roślinności charakterystycznej dla otwartych torfowisk.
Występują tutaj rozległe połacie boru bagiennego oraz brzeziny bagiennej z łanowo rosnącym widłakiem jałowcowatym.
Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie około 60 gatunków roślin naczyniowych i około 80 gatunków roślin zarodnikowych. Spośród nich 6 gatunków podlega ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, paprotka zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, wełnianeczka darniowa*, widłak jałowcowaty i wroniec widlasty oraz porosty - brodaczka kępkowa i pustułka Bittera.
Ochronie częściowej podlegają 2 gatunki roślin: grążel żółty i kruszyna pospolita.
Rośnie tu także bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała i turzyca bagienna. (*wpisana także do Polskiej czerwonej księgi roślin).


Wśród fauny rezerwatu, z rzadkich ptaków lęgowych występuje tutaj żuraw, samotnik (brodziec), gągoł (kaczka gnieżdżąca się w dziuplach), muchołówka mała i włochatka (sowa).
Głuszce występujące dawniej na tym obszarze, wyginęły w latach 1960-1980.

 

Rezerwat UDOSTĘPNIONY.

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stonie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).