przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Leśne Oczko

 

Jest to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 31,66 ha, utworzony w 1990 roku.
Rezerwat obejmuje część śródleśnego torfowiska z oczkiem wodnym utworzonym w polodowcowej niecce wytopiskowej na obszarze morenowej Wysoczyzny Staniszewskiej w obrębie Lasów Mirachowskich.
Walorem przyrodniczym rezerwatu jest naturalny strefowy układ torfowiskowych zbiorowisk roślinnych wokół dystroficznego jeziorka. W kierunku od wody do brzegu kolejno występują: zbiorowisko z turzycą bagienną, pło mszarne, mozaika mszaru czerwonego i dolinkowego, mszar sosnowy i bór bagienny.
Ze względu na skąpożywny charakter siedliska, flora rezerwatu liczy niewiele ponad 30 gatunków roślin naczyniowych i około 20 gatunków mszaków i porostów.
Stwierdzono tu 3 gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, rosiczkę okrągłolistną i widłaka jałowcowatego oraz 1 gatunek chroniony częściowo: kruszynę pospolitą.
Rośnie tutaj także bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna i turzyca bagienna.

 

Rezerwat NIE UDOSTĘPNIONY.

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stonie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).
 

 


Copyright © KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy