Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

 

 

Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Rezerwat powstał w 1960 roku, ma powierzchnię 55,13 ha i jest rezerwatem leśnym.
Rezerwat obejmuje fragment lasu na stokach rynny Jeziora Ostrzyckiego, wciętej w polodowcową wysoczyznę morenową.
Zbiorowiska leśne tworzą zespoły buczyn niżowych - żyznej i kwaśnej (ubogiej) oraz niewielki płat rzadko występującej buczyny nawapiennej, wykształconej na pokładzie kredy jeziornej.
Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 400 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 16 podlega ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, buławnik czerwony, centuria pospolita, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata (gnieźnik jajowaty), obuwik pospolity, paprotka zwyczajna, podkolan biały, tojad dzióbaty*, wawrzynek wilczełyko, widłaczek torfowy, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty* i żłobik koralowaty.
Ochroną częściową objętych jest 8 gatunków: bluszcz pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, pierwiosnka lekarska, przytulia (marzanka) wonna i turzyca piaskowa.

Uwaga! W związku z osiągnięciem dojrzałości drzewostanu bukowego na terenie rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las” i postępującym procesem obumierania drzew, a także z uwagi na niemożliwą do przewidzenia skalę zjawiska w przyszłości oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób -  szlak pieszy i rowerowy wskazany    w zarządzeniu z dnia 4 sierpnia 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ULEGA ZAMKNIĘCIU na czas nieokreślony (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).* gatunki o charakterze podgórsko-górskim; także występujące tutaj kokoryczka okółkowa i kozłek bzowy.