Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Okolice Staniszewa
    Okolice Staniszewa

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Konkurs fotograficzny
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 

Jest to rezerwat o powierzchni 21,82 ha, który powstał w 1990 roku i jest rezerwatem torfowiskowym.
Rezerwat obejmuje fragment lasu ze śródleśnym jeziorkiem w południowej części kompleksu Lasów Mirachowskich.
Jezioro jest dystroficznego typu (woda brunatno zabarwiona o kwaśnym odczynie), a otaczająca jego brzegi roślinność torfowiskowa tworzy naturalne strefy: od zbiorowiska z turzycą bagienną na skraju otwartej wody, poprzez pło mszarne, mszar czerwony i dolinkowy, do początkowych postaci boru bagiennego.
Ze względu na skąpożywny charakter siedlisk, flora rezerwatu liczy zaledwie około 30 gatunków roślin naczyniowych i ponad 20 gatunków mszaków i porostów.
Stwierdzono tu 4 gatunki roślin podlegających ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, widłak goździsty i widłak jałowcowaty oraz 2 gatunki chronione częściowo: grążel żółty i kruszyna pospolita. Rośnie tu również bażyna czarna, modrzewnica zwyczajna i turzyca bagienna.

 

REZERWAT NIE UDOSTĘPNIONY

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stonie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).