przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne

Aby zachować świat dla przyszłych pokoleń musimy dbać o środowisko. Bardzo ważną sprawą jest edukacja, nie tylko dzieci i młodzieży w myśl przysłowia "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." , ale i dorosłych. Powstające ścieżki edukacyjne uczą nie tylko poprawnego zachowanie w kontakcie z przyrodą ale i kształtują poczucie związku ze środowiskiem i konieczność jego ochrony przed zaśmiecaniem, dewastacją.

Ścieżki pozwalają nam dostrzegać piękno przyrody oraz uświadamiają nam, jak cenne dla człowieka jest środowisko naturalne.

Ścieżki edukacyjne na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego:

 

1. Ścieżka ekologiczna "Szlakiem rezerwatów przyrody" (Mojusz, Mojuszewska Huta, Bącka Huta, Szopa, Mojusz - ok.20 km)

2. Ścieżka ekologiczna w Mojuszu "Poznać i zrozumieć las" (1,8 km) - Leśnictwo Wygoda

3. Ścieżka przyrodniczo - leśna w Leśnictwie Dąbrowa  (1,3 km)

4. Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Pod Wieżycą" (3,2 km)

 

 


Copyright © KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy