Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

 

 

Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania jego wartości estetycznych. Dlatego też, zespoły te są tak atrakcyjne dla turystyki, rekreacji i krajoznawstwa. Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest ich osiem o łącznej powierzchni 13 054 ha, co stanowi 39,3% powierzchni Parku.

1. Rynna Potęgowska – unikalna w skali Pojezierza Kaszubskiego rynna jeziorna, o dużych walorach kulturowych i fizjonomicznych, położona w gminach Linia i Kartuzy.

2. Rynna Kamienicka – rynna jeziorna z krajobrazem rolno-leśnym o małym stopniu przekształcenia przez osadnictwo, położona w gminie Sierakowice.

3. Dolina Łeby – poligenetyczna forma dolinna, wykorzystywana przez Łebę z licznymi ostojami ptaków wodno-błotnych, położona w gminach Chmielno, Linia, Kartuzy i Stężyca.

4. Rynna Mirachowska rynna polodowcowa o małym przekształceniu przez człowieka, z harmonijnym krajobrazem rolno-leśnym, położona w gminach Chmielno, Kartuzy i Sierakowice.

5. Rynna Raduńska – obejmuje ona największe jeziora Pojezierza Kaszubskiego o unikalnych walorach krajobrazowych, położona w gminach Chmielno i Stężyca.

6. Obniżenie Chmieleńskie – zespół jezior, przesmyków, półwyspów i zboczy rynien z wartościowym krajobrazem, położona w gminach Chmielno i Kartuzy.

7. Rynna Brodnicko – Kartuska – rynna jeziorna stanowiąca „bramę wjazdową” do Parku z harmonijnym krajobrazem rolno-leśnym, położona w gminach Kartuzy i Somonino.

8. Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka –obejmuje układ rynnowych jezior z mozaikową strukturą użytkowania terenu o wybitnych walorach krajobrazowych, położona w gminach Kartuzy, Somonino i Stężyca.