Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Konkurs fotograficzny
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

1. Sprawdź w Urzędzie Gminy jakie jest określenie funkcji terenu w studium uwarunkowań lub w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego (aby uniknąć budowy na terenach leśnych lub będących pod szczególną ochroną)

2. Wystąp do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie Ci Decyzji o warunkach zabudowy na konkretny numer działki będącej Twoją własnością

3. Pamiętaj, że:

a) Działka budowlana winna mieć minimalną powierzchnię 1000 m2, niewskazana jest budowa na stoku o kącie nachylenia powyżej 10%,

b)  Linie budowy nieprzekraczalne - wg rysunku planu,

c) Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 20% jej powierzchni, wskazane jest wprowadzenie rodzimych drzew i krzewów jako elementu kompozycji zagospodarowania działki.

Regulacje form zabudowy i gabarytów:

 • Rzut obiektu winien być oparty na prostokącie o bokach a:b=1:1,5-1:2,5,
 • Liczba kondygnacji naziemnych: parter + poddasze użytkowe,
 • Wysokość budynku od terenu do wysokości kalenicy 8,5-9,00 m,
 • Poziom posadowienia parteru budynku 0,6 m nad poziom terenu,
 • W przypadku występowania pochyłości terenu uwzględnić wyprofilowanie tarasu ziemnego pod posadowienie budynku,
 • Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci ok. 45°, lub przy dachach płaskich (z erklem ok. 23-30°), zakaz stosowania dachów kopertowych i wielospadowych, kalenica równoległa do osi podłużnej budynku (równoległa do warstwic).

Rozwiązania materiałowe:

 • Ściany zewnętrzne: cegła licówka, wyprawy tynkarskie w kolorach jasnych (zbliżonych do bieli), drewno, ew. ściany ryglowe, kamień w cokole,
 • Dachy w kolorze brązowym, czerwonym, grafitowym, harmonizującym z kolorystyką budynków w sąsiedztwie.
 • W przypadku realizacji wg gotowego projektu typowego wskazana jest konsultacja przed zakupem projektu z  oddziałem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach.