Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

Rezerwat został utworzony w 1962 roku, ma powierzchnię 70,85 ha i jest rezerwatem krajobrazowym.
Rezerwat obejmuje rynnowe jezioro Lubygość o powierzchni ok. 18 ha i otaczający je naturalny las, a celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Wzdłuż brzegów jeziora, wężej lub szerzej, ciągną się wilgotne lasy o charakterze łęgów lub olsów, a na otaczających zboczach przeważa kwaśna (uboga) buczyna niżowa. Drzewostan mieszany tworzą dęby, buki i sosny osiągające wiek około 200 lat.
Na obszarze rezerwatu stwierdzono ponad 270 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 5 podlega ochronie ścisłej: grzybienie północne, paprotka zwyczajna, podrzeń żebrowiec*, widłak goździsty, widłak jałowcowaty i wroniec widlasty* oraz 5 gatunków jest objętych ochroną częściową: bluszcz pospolity, grążel żółty, konwalia majowa, kruszyna pospolita i przytulia (marzanka) wonna.
Na pniach starych buków spotyka się podlegające ochronie ścisłej porosty z rodzaju brodaczka.
*gatunki o charakterze podgórsko-górskim; także rosnący tutaj przetacznik górski.


Z ptaków lęgowych występuje gągoł - kaczka gnieżdżąca się w dziupli i samotnik (brodziec).
Udostępnienie rezerwatu przyrody wyznacza część turystycznej trasy znakowanego na czerwono szlaku pieszego PTTK między leśniczówką Niepoczołowice, a Nową Hutą. Poprowadzony jest przez rezerwat przyrody Szczelina Lechicka i południowym brzegiem jeziora Lubygość.
W tej części rezerwatu przy leśnej drodze rośnie dąb szypułkowy objęty ochroną jako pomnik przyrody nr 941 oraz widoczny jest cypel w przewężeniu jeziora zwany Rogiem Boruty (dawniej miejsce widokowe Berta).
Na brzegu wschodniego krańca jeziora Lubygość jest miejsce widokowe otwierające się na główny walor rezerwatu: piękny wodno-leśny krajobraz. Nieco powyżej, na brzegu północno-wschodnim jest dojście do groty żwirowo-zlepieńcowej wymywanej przez deszcze ze stromych zboczy polodowcowych.

 

Rezerwat UDOSTĘPNIONY.

Tabelę dostępności poszczególnych rezerwatów znajdziecie Państwo na stonie RDOŚ w Gdańsku.  Zapraszamy do zapoznania się (http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody).