Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego tom II

Kolejny tom "Materiałów do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego" poświęcony został udokumentowaniu stanu wiedzy nt. Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, głównie w zakresie jego wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

Kaszubski Park Krajobrazowy, Walory — Zagrożenia — Ochrona. Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Przewoźniaka, Marpress, Gdańsk 2000