Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

W roku 2006 zespół pracowników Katedry Limnologii oraz Zakładu Geografii Pojezierzy UG, przy współpracy z Zarządem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, podjął się kompleksowego monitoringu stanu cech jakościowych wód jeziornych w granicach KPK, koncentrując się głównie ocenie wskaźników abiotycznych. Wynikiem tych prac jest niniejszy Atlas.

 Badania limnologiczne Nr 4 pod redakcją Dariusza Borowiaka, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Grafika 1: Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego