Kontakt

Kaszubski Park Krajobrazowy (KPK)

 

Adres siedziby:

 

Kierownik:

 
Adres: ul. Wejherowska 22, 83-328 Staniszewo Kierownik KPK: Monika Rekowska m.rekowska@pomorskieparki.pl
         

Kontakt:

Pracownicy:

Telefon 727-660-063 Starszy specjalista
ds. edukacji i ochrony środowiska
Joanna Kuśnierz j.kusnierz@pomorskieparki.pl
E-mail kpk@pomorskieparki.pl
Strona www https://kpk.org.pl Starszy specjalista ds. ochrony przyrody Anna Adamowicz a.adamowicz@pomorskieparki.pl
ePUAP /pzpk/SkrytkaESP Starszy strażnik Ryszard Szutenberg tel. 607-218-243
Adres do e-doręczeń AE:PL-89566-50296-GGATT-32      
Godziny pracy: Poniedziałek–Piątek, 7:30–15:30