Regionalne budownictwo na Kaszubach jeziornych w XXI wieku

W referatach i dyskusji przedstawiono problemy formułując jednocześnie wnioski dotyczące naprawy obecnego stanu i wskazując kierunki do dalszych działań.

Materiały z sesji zorganizowane przez Starostę Kartuskiego oraz Zarząd KPK i przedsiębiorstwo inwestycyjne "Prokart", która odbyła się 6 października 2000 roku we Wieżycy.

Grafika 1: Regionalne budownictwo na Kaszubach jeziornych w XXI wieku