Edukacja

Pracownicy KPK corocznie organizują konkursy  przyrodnicze dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

W tym roku planowana jest XIV i XV edycja konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – jest to konkurs skierowany dla uczniów szkól gimnazjalnych.

Przeprowadzamy również lekcje pokazowe w siedzibie Kaszubskiego parku oraz w szkołach na terenie KPK i jego otuliny. Na zaproszenie skierowane do nas przeprowadzamy lekcje pokazowe w inny szkołach spoza terenu Parku. Lekcje dotyczą tematów przyrodniczych, biologicznych, związanych z ochroną przyrody, ekologią oraz o walorach i zagrożeniach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Organizujemy także warsztaty terenowe tzw. lekcje przyrody w terenie, w czasie których dzieci poznają rezerwaty na terenie Kaszubskiego Parku, uczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew iglastych i liściastych oraz owady pożyteczne i szkodniki. Dzieci w terenie zapoznają się z walorami i zagrożeniami Parków Krajobrazowych oraz z ich zadaniami ochronnymi pod względem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym.

W tym roku przygotowaliśmy "Cykl spotkań z przyrodą", na które zapraszamy w październiku wszystkich zainteresowanych.

Uczestniczymy w organizowaniu ogólnoświatowych akcji: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata” i ”Dzień bez samochodu".