Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Praca ta została przygotowana na podstawie rezultatów interdyscyplinarnych badań jeziornych prowadzonych na terenie KPK w latach 2006 - 2007 przez zespół pracowników Katedry Limnologii i Zakładu Geografii Pojezierzy Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Katedrą Genetyki oraz Zakładem Biologii i Ekologii Morza UG, a także Zakładem Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK w Toruniu oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Książka składa się z IV części: 

  • cz. I - Przyrodnicze uwarunkowania występowania jezior                                                                      
  • cz. II - Zróżnicowanie abiotyczne ekosystemów jeziornych
  • cz. III - Zróżnicowanie biotyczne ekosystemów jeziornych
  • cz. IV - Waloryzacja jezior
Badania limnologiczne Nr 5 pod redakcją Dariusz Borowiaka, Katedra Limnologii — Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
Grafika 1: Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego