Akcja "Zbieramy zużyte baterie" podsumowana.

Data: 02-07-2012

Wraz zakończeniem roku szkolnego zakończyła się również akcja Kaszubskiego Parku Krajobrazowego pt. „Zbieramy zużyte baterie”.

Szkoły, przedszkola i instytucje, które wzięły udział w akcji zebrały ponad tonę zużytych baterii!!!

Duże zaangażowanie w zbiórkę baterii wykazały Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach oraz Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Kartuzach, w których kilkakrotnie odbieraliśmy wypełnione po brzegi pojemniki. Cieszymy się bardzo z takiego zainteresowania dzieci i młodzieży naszą akcją, gdyż świadczy to o wzrastającej świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie. Wiemy jak ważne jest aby zużyte baterie nie trafiały do zwykłych pojemników na śmieci, ponieważ zawierają one bardzo szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla nas składniki m. in. ołów, kadm, nikiel cynk, rtęć i mangan.

Wszystkim szkołom i przedszkolom biorącym udział w akcji zostały przekazana nagrody za zapał i aktywną ochronę środowiska.

Odebrane baterie zostały wywiezione do firmy zajmującej się zbiórką i utylizacją zużytych baterii.

Z nowym rokiem szkolnym wznawiamy akcję ,do której serdecznie zapraszamy szkoły i przedszkola oraz zainteresowane instytucje.

Akcja "Zbieramy zużyte baterie" podsumowana. grafika
Akcja "Zbieramy zużyte baterie" podsumowana. grafika