„BioBlitz II w dolinie między Wieżycą, a Sławkami”

Data: 16-06-2021
Stoisko "Nocni łowcy". grafika
Stoisko "Nocni łowcy". grafika
Gacek wykonany sztuką papieru papier-mache fot. M. Rekowska. grafika
Karlik wykonany sztuką papieru papier-mache fot. M. Rekowska. grafika
Stoisko "Nocni łowcy". grafika
Stoisko "Ptaki KPK". grafika
Warsztaty z chiropterologiem. grafika
Warsztaty z chiropterologiem. grafika
Warsztaty z chiropterologiem. grafika
fot. M. Rekowska grafika
Warsztaty ornitologiczne fot. archiwum g. Somonino grafika
Podlot dzięcioła dużego znaleziony na drodze został bezpiecznie odłożony do dziupli fot. Adam Michalak grafika
fot. Adam Michalak grafika
Miesiącznica roczna fot. M. Rekowska grafika
Karłątek na szelężniku fot. M. Rekowska grafika
Trzmiel fot. M. Rekowska grafika
Stoisko "Ptaki KPK" grafika

13 i 14 czerwca Kaszubski Park Krajobrazowy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku włączyli się w organizację wspaniałej akcji, promującej poznanie  bioróżnorodności okolic Wieżycy. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia była Gmina Somonino i Piotr Kowalewski.

BioBlitz to akcja promująca i pozwalająca zrozumieć różnorodność biologiczną wyznaczonego obszaru. Polega na znalezieniu i zidentyfikowaniu w ciągu 24 godzin jak największej liczby gatunków zwierząt i roślin. W przedsięwzięcie zaangażowani zostali eksperci z różnych dziedzin przyrodniczych. Dołączyła również – co najważniejsze – lokalna społeczność, która później w realny sposób wpływa na zachowanie różnorodności biologicznej swojej najbliższej okolicy.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty połączone z inwentaryzacją pod okiem geologa oraz chiropterologa. Następnego dnia odbyły się warsztaty z ornitologiem, herpetologiem, entomologiem (owady dzienne), botanikiem i lichenologiem. Dodatkowo zorganizowano stoiska, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

Wraz z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku zorganizowaliśmy 2 plenerowe stoiska edukacyjne. W piątek o „nocnych łowcach”, w sobotę „Ptaki Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”. Pierwszego dnia „furorę” zrobiły nasze nowe pomoce dydaktyczne: nietoperze wykonane sztuką papieru papier-mache, które idealnie imitowały naturalne eksponaty. Kolejnego dnia skupialiśmy się na różnorodności świata ptaków, największym zainteresowaniem cieszyła się tablica z głosami ptaków.

W przedsięwzięciu wzięło udział około 80 uczestników, podzielonych na kameralne grupy.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tak ważnym dla lokalnej przyrody przedsięwzięciu.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.