„Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”

Data: 15-08-2022
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
akcja pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” grafika
Konkurs na logo akcji DBAJMY O JEZIORA KPK I miejsce Jagoda Szczypior grafika

Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował akcję pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”, w której wzięli udział wolontariusze z terenu Parku. Głównym celem przedsięwzięcia była inwentaryzacja linii brzegowej jeziora Białego i Kłodno. Podczas inwentaryzacji wolontariusze wraz z przedstawicielem Parku obchodzili wyznaczony fragment linii brzegowej wytypowanego jeziora. W trakcie przejścia wykonywali dokumentację miejsc silnie narażonych lub zanieczyszczonych w wyniku działalności człowieka. Kontynuacją naszej akcji były wiosenne warsztaty terenowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Parku.  Zaangażowaliśmy w nie specjalistów z zakresu ochrony wód. Wszyscy uczestnicy brali udział w badaniu chemicznym i biologicznym jakości wody, obserwacji ptactwa wodnego i zbieraniu śmieci zalegających na brzegach jezior.

Po wyczerpującym zadaniu, na wolontariuszy jak i uczestników wiosennych warsztatów, czekał ciepły posiłek i drobne upominki.

Przed rozpoczęciem akcji zorganizowaliśmy konkurs na jej logo. Pierwsze miejsce zajęła Jagoda Szczypior. Gratulujemy!!!

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania dla WFOŚ w Gdańsku za dofinansowanie naszego przedsięwzięcia.

Zdjęcia: Joanna Kuśnierz, Marcin Sidoruk